All träning som sker följer Svenska Kennelklubbens policy för djurhantering vid vallhundsträning av hund!

Policyn i sin helhet kan du läsa HÄR!